หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

own หมายถึง ยอมรับสารภาพ เป็นเจ้าของ รับว่าเป็นผู้แต่ง (ของฉัน) เอง

คำศัพท์ own แปลว่า ยอมรับสารภาพ เป็นเจ้าของ รับว่าเป็นผู้แต่ง (ของฉัน) เอง หมายถึง ยอมรับสารภาพ เป็นเจ้าของ รับว่าเป็นผู้แต่ง (ของฉัน) เอง own อ่านว่า (โอน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 947 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
own (โอน)

ยอมรับสารภาพ เป็นเจ้าของ

รับว่าเป็นผู้แต่ง

(ของฉัน) เอง