หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

owl หมายถึง บุคคลมีหน้าตาถมึงทึง ทำท่าทางฉลาด

คำศัพท์ owl แปลว่า บุคคลมีหน้าตาถมึงทึง ทำท่าทางฉลาด หมายถึง บุคคลมีหน้าตาถมึงทึง ทำท่าทางฉลาด owl อ่านว่า (เอาล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 620 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
owl (เอาล)

บุคคลมีหน้าตาถมึงทึง ทำท่าทางฉลาด