หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

owe หมายถึง ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ

คำศัพท์ owe แปลว่า ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ หมายถึง ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ owe อ่านว่า (โอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 482 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
owe (โอ)

ต้องให้ (ความจงรักภักดี) ติดเงิน

ได้ (ความสำเร็จ) ก็เพราะ