หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ovum หมายถึง ไข่

คำศัพท์ ovum แปลว่า ไข่ หมายถึง ไข่ ovum อ่านว่า (โอ-ฝัม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 355 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ovum (โอ-ฝัม)

ไข่