หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

over หมายถึง คว่ำ บน สิ้นสุดลง ข้าม ทั่ว ให้ถ้วน เหลือ เปลี่ยนข้าง

คำศัพท์ over แปลว่า คว่ำ บน สิ้นสุดลง ข้าม ทั่ว ให้ถ้วน เหลือ เปลี่ยนข้าง หมายถึง คว่ำ บน สิ้นสุดลง ข้าม ทั่ว ให้ถ้วน เหลือ เปลี่ยนข้าง over อ่านว่า (โอ-เฝอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,060 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
over (โอ-เฝอะ)

คว่ำ บน

สิ้นสุดลง

ข้าม

ทั่ว

ให้ถ้วน

เหลือ

เปลี่ยนข้าง