หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

outdo หมายถึง ทำดีกว่า

คำศัพท์ outdo แปลว่า ทำดีกว่า หมายถึง ทำดีกว่า outdo อ่านว่า (เอาทดู-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 373 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
outdo (เอาทดู-)

ทำดีกว่า