หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

out หมายถึง ออกวงสมาคม ผิด หมด นอกออกไป พ้น ขาด จนหมด มุ่ง

คำศัพท์ out แปลว่า ออกวงสมาคม ผิด หมด นอกออกไป พ้น ขาด จนหมด มุ่ง หมายถึง ออกวงสมาคม ผิด หมด นอกออกไป พ้น ขาด จนหมด มุ่ง out อ่านว่า (เอาท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,306 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
out (เอาท)

ออกวงสมาคม ผิด

หมด

นอกออกไป

พ้น

ขาด

จนหมด

มุ่ง