หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ought หมายถึง ควรจะ สิ่งใด

คำศัพท์ ought แปลว่า ควรจะ สิ่งใด หมายถึง ควรจะ สิ่งใด ought อ่านว่า (ออท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 587 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ought (ออท)

ควรจะ สิ่งใด