หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

other หมายถึง อีกข้างหนึ่ง ต่างไปกว่า อื่นๆ

คำศัพท์ other แปลว่า อีกข้างหนึ่ง ต่างไปกว่า อื่นๆ หมายถึง อีกข้างหนึ่ง ต่างไปกว่า อื่นๆ other อ่านว่า (อัฑ-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,890 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
other (อัฑ-เออะ)

อีกข้างหนึ่ง ต่างไปกว่า

อื่นๆ