หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ore หมายถึง แร่

คำศัพท์ ore แปลว่า แร่ หมายถึง แร่ ore อ่านว่า (โอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 579 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ore (โอ)

แร่