หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

order หมายถึง นิกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย เสาหิน สั่ง หลั่น

คำศัพท์ order แปลว่า นิกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย เสาหิน สั่ง หลั่น หมายถึง นิกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย เสาหิน สั่ง หลั่น order อ่านว่า (ออ-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 756 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
order (ออ-เดอะ)

นิกาย เป็นระเบียบเรียบร้อย

เสาหิน

สั่ง

หลั่น