หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

orb หมายถึง วง

คำศัพท์ orb แปลว่า วง หมายถึง วง orb อ่านว่า (ออบ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 390 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
orb (ออบ)

วง