หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oral หมายถึง ด้วยปาก

คำศัพท์ oral แปลว่า ด้วยปาก หมายถึง ด้วยปาก oral อ่านว่า (โอ-แร็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 536 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oral (โอ-แร็ล)

ด้วยปาก