หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

or หมายถึง หรืออีกนัยหนึ่ง

คำศัพท์ or แปลว่า หรืออีกนัยหนึ่ง หมายถึง หรืออีกนัยหนึ่ง or อ่านว่า (ออ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,329 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
or (ออ)

หรืออีกนัยหนึ่ง