หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

optic หมายถึง เกี่ยวกับตา

คำศัพท์ optic แปลว่า เกี่ยวกับตา หมายถึง เกี่ยวกับตา optic อ่านว่า (ออพ-ทิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 340 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
optic (ออพ-ทิค)

เกี่ยวกับตา