หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

open หมายถึง ตรงไปตรงมา (หู)ผึ่ง(ปัญหา)ที่เถียงกันได้ เปิดแก่คนทั่วไป

คำศัพท์ open แปลว่า ตรงไปตรงมา (หู)ผึ่ง(ปัญหา)ที่เถียงกันได้ เปิดแก่คนทั่วไป หมายถึง ตรงไปตรงมา (หู)ผึ่ง(ปัญหา)ที่เถียงกันได้ เปิดแก่คนทั่วไป open อ่านว่า (โอ-เพ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 871 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
open (โอ-เพ็น)

ตรงไปตรงมา (หู)ผึ่ง

(ปัญหา)ที่เถียงกันได้

เปิดแก่คนทั่วไป