หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

opal หมายถึง มุกดา

คำศัพท์ opal แปลว่า มุกดา หมายถึง มุกดา opal อ่านว่า (โอ-แพ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 283 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
opal (โอ-แพ็ล)

มุกดา