หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oozy หมายถึง ซึมรั่ว โคลน

คำศัพท์ oozy แปลว่า ซึมรั่ว โคลน หมายถึง ซึมรั่ว โคลน oozy อ่านว่า (อู-สิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 296 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oozy (อู-สิ)

ซึมรั่ว โคลน