หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

onyx หมายถึง ก้าวหน้า

คำศัพท์ onyx แปลว่า ก้าวหน้า หมายถึง ก้าวหน้า onyx อ่านว่า (ออน-อิคซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,217 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
onyx (ออน-อิคซ)

ก้าวหน้า