หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

onto หมายถึง ไปยัง

คำศัพท์ onto แปลว่า ไปยัง หมายถึง ไปยัง onto อ่านว่า (ออน-ทู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 521 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
onto (ออน-ทู)

ไปยัง