หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

one หมายถึง เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน

คำศัพท์ one แปลว่า เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน หมายถึง เดี่ยว หนึ่ง คำถามคำหนึ่ง ผู้ใด อันเดียวกัน คน one อ่านว่า (วัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,058 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
one (วัน)

เดี่ยว หนึ่ง

คำถามคำหนึ่ง

ผู้ใด

อันเดียวกัน

คน