หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

once หมายถึง ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งเดียว

คำศัพท์ once แปลว่า ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งเดียว หมายถึง ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งเดียว once อ่านว่า (วันซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,514 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
once (วันซ)

ถ้า (เป็นเช่นนั้นเช่นนี้) เสียครั้งหนึ่งแล้ว ครั้งเดียว