หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

on หมายถึง ในเรื่อง ให้ บน ติด ต่อไป ในขณะ เรื่อยไป ณ กำลังมี

คำศัพท์ on แปลว่า ในเรื่อง ให้ บน ติด ต่อไป ในขณะ เรื่อยไป ณ กำลังมี หมายถึง ในเรื่อง ให้ บน ติด ต่อไป ในขณะ เรื่อยไป ณ กำลังมี on อ่านว่า (อ็อน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,618 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
on (อ็อน)

ในเรื่อง ให้

บน

ติด

ต่อไป

ในขณะ

เรื่อยไป

กำลังมี