หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

omni หมายถึง

คำศัพท์ omni แปลว่า หมายถึง omni อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 0 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
- - ไม่พบคำที่ต้องการค้นหา