หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

omit หมายถึง ลืม

คำศัพท์ omit แปลว่า ลืม หมายถึง ลืม omit อ่านว่า (โอะมีท-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 489 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
omit (โอะมีท-)

ลืม