หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ole หมายถึง แก่

คำศัพท์ ole แปลว่า แก่ หมายถึง แก่ ole อ่านว่า (โอล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 624 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ole (โอล)

แก่