หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

older หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา ช่ำชอง

คำศัพท์ older แปลว่า มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา ช่ำชอง หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา ช่ำชอง older อ่านว่า (โอล-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 520 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
older (โอล-เดอะ)

มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย

ชรา

ช่ำชอง