หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

olden หมายถึง โบราณ

คำศัพท์ olden แปลว่า โบราณ หมายถึง โบราณ olden อ่านว่า (โอล-เด็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 263 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
olden (โอล-เด็น)

โบราณ