หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

old หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง

คำศัพท์ old แปลว่า มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง หมายถึง มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย ชรา แต่หนหลัง ช่ำชอง old อ่านว่า (โอลด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,708 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
old (โอลด)

มีอายุ (เท่านั้นเท่านี้) (วัน) บ่าย

ชรา

แต่หนหลัง

ช่ำชอง