หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

okay หมายถึง ดีแล้ว

คำศัพท์ okay แปลว่า ดีแล้ว หมายถึง ดีแล้ว okay อ่านว่า (โอเค-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,009 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
okay (โอเค-)

ดีแล้ว