หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oily หมายถึง ขี้ประจบ ลื่น

คำศัพท์ oily แปลว่า ขี้ประจบ ลื่น หมายถึง ขี้ประจบ ลื่น oily อ่านว่า (ออย-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 280 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oily (ออย-ลิ)

ขี้ประจบ ลื่น