หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oil หมายถึง น้ำมัน หยอดน้ำมัน

คำศัพท์ oil แปลว่า น้ำมัน หยอดน้ำมัน หมายถึง น้ำมัน หยอดน้ำมัน oil อ่านว่า (ออยล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,400 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oil (ออยล)

น้ำมัน หยอดน้ำมัน