หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oho หมายถึง โอ้โฮ

คำศัพท์ oho แปลว่า โอ้โฮ หมายถึง โอ้โฮ oho อ่านว่า (โอะโฮ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 649 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oho (โอะโฮ-)

โอ้โฮ