หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ohm หมายถึง โอม

คำศัพท์ ohm แปลว่า โอม หมายถึง โอม ohm อ่านว่า (โอม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 538 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ohm (โอม)

โอม