หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ohc หมายถึง เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ

คำศัพท์ ohc แปลว่า เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ หมายถึง เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ ohc อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 478 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ohc

เพลาราวลิ้นชนิดอยู่บนหัวสูบ