หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oh หมายถึง โอ

คำศัพท์ oh แปลว่า โอ หมายถึง โอ oh อ่านว่า (โอ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 664 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oh (โอ)

โอ