หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ogre หมายถึง ปอบตัวผู้

คำศัพท์ ogre แปลว่า ปอบตัวผู้ หมายถึง ปอบตัวผู้ ogre อ่านว่า (โอ-เกอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 325 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ogre (โอ-เกอะ)

ปอบตัวผู้