หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

often หมายถึง มัก

คำศัพท์ often แปลว่า มัก หมายถึง มัก often อ่านว่า (ออฟ-เอ็น)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 1,221 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
often (ออฟ-เอ็น)

มัก