หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oft หมายถึง มัก

คำศัพท์ oft แปลว่า มัก หมายถึง มัก oft อ่านว่า (อ็อฟท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 415 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oft (อ็อฟท)

มัก