หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

off หมายถึง พลาด ปิดเสีย ห่างไป หมด พ้น ขาดหมด ไปเสีย ออกเวร บ้า

คำศัพท์ off แปลว่า พลาด ปิดเสีย ห่างไป หมด พ้น ขาดหมด ไปเสีย ออกเวร บ้า หมายถึง พลาด ปิดเสีย ห่างไป หมด พ้น ขาดหมด ไปเสีย ออกเวร บ้า off อ่านว่า (อ็อฟ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,914 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
off (อ็อฟ)

พลาด ปิดเสีย

ห่างไป

หมด

พ้น

ขาดหมด

ไปเสีย

ออกเวร

บ้า