หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

of หมายถึง ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ

คำศัพท์ of แปลว่า ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ หมายถึง ในฐานะ จาก (สามารถ) ที่จะ ประกอบด้วย เกี่ยวกับ ของ of อ่านว่า (อ็อฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 2,306 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
of (อ็อฝ)

ในฐานะ จาก

(สามารถ) ที่จะ

ประกอบด้วย

เกี่ยวกับ

ของ