หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

odor หมายถึง ชื่อ (เหม็น)

คำศัพท์ odor แปลว่า ชื่อ (เหม็น) หมายถึง ชื่อ (เหม็น) odor อ่านว่า (โอ-เดอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 554 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odor (โอ-เดอะ)

ชื่อ (เหม็น)