หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

odium หมายถึง ความเกลียดชัง

คำศัพท์ odium แปลว่า ความเกลียดชัง หมายถึง ความเกลียดชัง odium อ่านว่า (โอ-เดียม)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 284 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odium (โอ-เดียม)

ความเกลียดชัง