หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

odds หมายถึง (ได้) เปรียบ ต่อในการพนัน

คำศัพท์ odds แปลว่า (ได้) เปรียบ ต่อในการพนัน หมายถึง (ได้) เปรียบ ต่อในการพนัน odds อ่านว่า (ออดส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 299 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odds (ออดส)

(ได้) เปรียบ ต่อในการพนัน