หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oddly หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด

คำศัพท์ oddly แปลว่า ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ (สถานที่) พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด oddly อ่านว่า (ออด-ลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 284 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oddly (ออด-ลิ)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

(สถานที่) พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด