หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

odd หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด

คำศัพท์ odd แปลว่า ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด หมายถึง ปลีกว่าง (เลข) คี่ เศษ (สถานที่)พ้นหูพ้นตา เงินปลีก ประหลาด odd อ่านว่า (ออด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 644 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
odd (ออด)

ปลีกว่าง (เลข) คี่

เศษ

(สถานที่)พ้นหูพ้นตา

เงินปลีก

ประหลาด