หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oct หมายถึง

คำศัพท์ oct แปลว่า หมายถึง oct อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 0 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
- - ไม่พบคำที่ต้องการค้นหา