หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

ochre หมายถึง ดินเหลือง

คำศัพท์ ochre แปลว่า ดินเหลือง หมายถึง ดินเหลือง ochre อ่านว่า (โอ-เคอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 386 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ochre (โอ-เคอะ)

ดินเหลือง