หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

oboe หมายถึง ปี่โฮ-บอย

คำศัพท์ oboe แปลว่า ปี่โฮ-บอย หมายถึง ปี่โฮ-บอย oboe อ่านว่า (โอ-โบ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 333 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
oboe (โอ-โบ)

ปี่โฮ-บอย