หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

obey หมายถึง (เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ) เชื่อฟัง

คำศัพท์ obey แปลว่า (เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ) เชื่อฟัง หมายถึง (เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ) เชื่อฟัง obey อ่านว่า (โอะเบ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 597 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
obey (โอะเบ-)

(เรือ) หันเหไปตาม (หางเสือ) เชื่อฟัง